Závislost

Závislost.

Slovo, které je v součascannabis-490296_1280né společnosti skloňováno ve všech pádech a spojováno s mnoha pojmy. Drogy, alkohol, cigarety, sex, partner, čokoláda, nakupování, online hry, facebook, telefon, automaty, jídlo. Ve výčtu možností případné závislosti bychom mohli pokračovat.

Člověk se může stát závislým prakticky na čemkoliv. Co však znamená slovo závislost? Definice říká, že závislost je soubor behaviorálních, kognitivních a fyziologických fenoménů, který se vyvíjí po opakovaném užití látky. Rozumíte? Tak jinak. Začarovaný kruh, ráno se budíte se silnou potřebou a přáním, touha vámi zmítá. Nedokážete si pomoci, vaše potřeba je silnější. Vše jde stranou. Ztrácíte kontrolu nad svým chováním a myšlením. Možnost svobodného a volného rozhodování zmizela z vašeho života.  Nejste to vy. Sice máte slabé chvilky, kdy se ubezpečujete, že se nic neděje, všechno zvládáte. Zlom. Co se děje? Kde jsem? Kdo
jsem? Chce se vám křičet o pomoc a ono to nejde. Zkusíte to, jednou, podruhé, potřetí,…Možná někdo přijde a možná taky ne. Proč mi nikdo nepomůže? Proč jsem najednou sám? Není nic a bylo všechno. Jde se dostat z tohoto začarovaného kruhu? Jde. Je to dlouhá a těžká cesta, osamocená. V závislosti platí, že když „máte a dáváte“, nejste nikdy sám. Naopak, když potřebujete pomoci  „kamarádi z veselí“ mizí. Chce-li se vydat na cestu ven, musí začít sám u sebe. Musí chtít. Sám. A jak praví klasik, i cesta může být cíl.